VAD ÄR UTMATTNING?

första tecknen

Vid utmattning ökar stresshormonerna i kroppen, vilket gör att hjärnan behöver extra energi och återhämtning. De första tecknen på utmattning är därför ofta kroppsliga, så som: 

När stresshormonerna ökar börjar kognitiva & emotionella funktioner i hjärnan att påverkas mer och mer. Detta kan då leda till: Minnesstörningar, Koncentrationsproblem, Överkänslighet mot ljud, ljus och lukter, Tunnelseende, Svårigheter att fatta beslut, Känslolabilitet, Ångest/Oro & Nedstämdhet

FÖREBYGGA

VERKTYG

Genom att uppmärksamma kroppens första symtom, innan en utmattning har etablerats, kan vi stoppa förloppet. Detta genom att göra medvetna val och reflektera kring hur vi hamnat här, samt vilka verktyg vi behöver just nu för att återfå energi och balans. Det är viktigt att titta holistiskt på kropp och själ - vi ger individen verktyg inom flera livsstilsområden:

SE KURSUTBUD